AktualnościDodano: 31/07/2019
BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Na 1 września 2019 roku zaplanowana jest publikacja ogólnodostępnej listy białych podatników VATKim jest podatnik VAT? To nie tylko czynnie zarejestrowani podatnicy, ale także podatnicy zwolnieni przedmiotowo i podmiotowo. Przedmiotowe zwolnienie z VAT dotyczy rodzaju wykonywanej działalności. To przede wszystkim usługi medyczne, edukacyjne i finansowe. Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT przysługuje podmiotom, które w poprzednim roku obrotowym nie uzyskały przychodu wyższego niż 200.000,00 zł. Zwolnienie przysługuje również podmiotom rozpoczynającym działalność w bieżącym roku podatkowym (jeżeli przepisy nie przewidują inaczej), a próg ustalany jest proporcjonalnie od początku działalności do końca roku podatkowego.

Biała lista podatników VAT ma zawierać następujące informacje:

  • nazwę firmy,

  • NIP,

  • REGON (o ile został nadany),

  • KRS (o ile został nadany),

  • status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony (wraz z możliwością sprawdzenia rejestracji na konkretny dzień lub dat wyrejestrowania/przywrócenia, a także podstawy prawne wyrejestrowania podatnika),

  • adres siedziby (nie dotyczy osób fizycznych),

  • adres miejsca wykonywania działalności lub adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych),

  • firmowe rachunki bankowe potwierdzone przy wykorzystaniu STIR,

  • dane osób wchodzących w składk organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, tj. zarządu, wspólników, pełnomocników, prokurentów wraz z numerami NIP lub PESEL.

W związku z planowaną publikacją białej listy na 1.09.2019, każdy podatnik będzie miał prawo do 31.12.2019 na sprawdzenie poprawności swoich danych. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców bez względu na fakt zarejestrowania na potrzeby VAT. Zgodnie z wytycznymi prywatne rachunki bankowe czyli tzw. RORy nie będą miały prawa znaleźć się w podanym wykazie.

Od 1.01.2020 przelew dokonany kontrahentowi na rachunek bankowy nie ujwaniony w bazie podmiotów uniemożliwi zaliczenie kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Jedynym wyjątkiem będzie poinformowanie o takim fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 3 dni od daty wykonania przelewu. Dodatkowo brak werifkacji konta będzie skutkował solidarną odpowiedzialnością wykonawcy przelewu za niezapłacony przez odbiorcę VAT. Dotyczy to czynnych podatników VAT jak i zwolnionych. Decydującym czynnikiem ma być fakt czy odbiorca przelewu jest zarejestrowany na potrzeby VAT. Przykład: Nabywca usługi jest zwolniony przedmiotowo z VAT (np. lekarz) i wykona przelew za fakturę do kontrahenta wyrejestrowanego przez urząd skarbowy z VAT (faktura z wykazanym VAT, nieujawniony rachunek bankowy), a ten nie zapłaci należnego podatku od towarów i usług to solidarnie z nim będzie odpowiadał za niezapłacony VAT. W związku z tym na wszystkich przedsiębiorcach będzie ciążył obowiązek sprawdzenia poprawności danych odbiorcy przelewu w bazie białej listy podatników VAT. « Wróć

Masz pytania odnośnie naszej oferty?Wypełnij formularz, oddzwonimy i przedstawimy ofertę.
Zapraszamy do kontaktu
Telefony: 601 700 320, 691 700 315, 61 852 00 77
Sprawdź jak do nas dojechać

Biuro Rachunkowe jest czynne dla Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 przy ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/133 w Poznaniu
Biuro Rachunkowe Bras7.pl Poznań posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów na Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych nr 25159/01