AktualnościDodano: 04/12/2018
ZUS w 2018 i 2019 roku

2018

Od 1.12.2018 lekarze mają obowiązek wystawiania tylko i wyłącznie elektronicznych zwolnień lekarskich. Przypomnijmy, że pierwsze elektroniczne zwolnienia czyli tzw. e-ZLA pojawiły się 1.01.2016 roku. Okresem przejściowym pozwalającym wystawiać zwolnienia w wersji papierowej był okres do końca listopada 2018 roku.
Lekarz przekazuje elektroniczne zaświadczenie lekarskie za pośrednictwem platoformy ZUS przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (ePUAP). Następnie ZUS udostępnia zaświadczenie płatnikowi składek czyli pracodawcy lub osobie prowadzącej działalność gospodarczą za nią samą na jego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymiania zaświadczenia. Pracownik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą posiadająca profil na platformie ZUS może zobaczyć wstępnie przetworzone e-ZLA. 
Wyjątkami pozwalajacymi na sporządzenie papierowej wersji zaświadczenia jest przerwa lub brak dostępu do PUE ZUS i ograniczony dostęp do Internetu. Wyżej wymienione przeszkody nie powodują braku konieczności wystawienia zwolnienia w formie elektronicznej. Po sporządzeniu wersji papierowej, lekarz ma 2 dni robocze na wprowadzenie zwolenienia do systemu ZUS. Niewprowadzenie zwolnienia w wyżej wymienionym terminie nie powoduje jednak żadnych negatywnych konsekwencji spoczywających na lekarzu. 

2019 « Wróć

Masz pytania odnośnie naszej oferty?Wypełnij formularz, oddzwonimy i przedstawimy ofertę.
Zapraszamy do kontaktu
Telefony: 601 700 320, 691 700 315, 61 852 00 77
Sprawdź jak do nas dojechać

Biuro Rachunkowe jest czynne dla Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 przy ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/133 w Poznaniu
Biuro Rachunkowe Bras7.pl Poznań posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów na Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych nr 25159/01