AktualnościDodano: 12/11/2018
Zmiany podatkowe w zakresie użytkowania samochodów osobowych

W dniu 26 października 2018 roku Senat przyjął bez poprawek Ustawę z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta, oznacza to, że od 1 stycznia 2019 prawdopodobnie w niezmienionym formacie zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie użytkowania samochodów osobowych. 

Wprowadzone zostaną dwa limity pozwalające na zaliczenie do kosztów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego:

  • 225 000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym 
  • 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych

Oznacza to, że decydując się na zakup (lub wzięcie kredytu na zakup) samochodu osobowego po 1.01.2019 zaliczymy do kosztów maksymalnie 150.000 zł, a nie tak jak do tej pory maksymalnie 20.000 EUR (około 86 000 zł). To jeden z nielicznych, pozytywnych aspektów zmienionej ustawy, ponieważ osoby decydujące się na wzięcie leasingu po 1.01.2019 o wartości samochodu przewyższającego powyższe limity zaliczą do kosztów jedynie jego proporcjonalną wartość.

Przykład 1. Samochód o wartości 300 000 zł (50 000 - opłata wstępna, 100 000 - raty leasingowe), ustawa pozwoli zaliczyć do kosztów podatkowch połowę opłaty wstępnej (25 000 zł) jak i połowę rat leasingowych (50 000 zł). Inaczej powinna być rozpatrywana sprawa wykupu samochodu. Wykup nie jest bezpośrednio związany z umową leasingu, a z nową transakcją dotyczącą zakupu samochodu. Decydując się na wykup samego samochodu o wartości 150 000 zł całą kwotę powinniśmy zaliczyć do kosztów związanych z odpisami amortyzacyjnymi o ile Ministerstwo Finansów nie wyda przeczącej interpretacji zrównującej kwoty do jednego limitu. Oznacza to, że nie powinien nas obowiązywać jeden limit, a w związku z tym wzorując się na powyższym przykładzie zaliczymy w czasie 225 000 zł do kosztów uzyskania przychodów, a nie tylko proporcojonalną część od wartości samochodu (25 tys. zł opłaty wstępnej, 50 tys. zł rat leasingowych oraz 150 tys. zł odpisów amorytzacyjnych po wykupie samochodu z leasingu).

Przykład 2. Decydując się na najpopularniejszy do tej pory wariant opłat - 40% opłaty wstępnej, 59% raty leasingowe, 1% wykup samochodu, do kosztów na przykładzie wcześniej omawianego samochodu będziemy w stanie zaliczyć 60 tys. zł opłaty wstępnej, 88,5 tys. zł w postaci rat leasingowych oraz 3 tys. zł od wartości wykupu na firmę. Podsumowując, od auta wartego 300 tys. zł w takim wariancie zaliczymy w czasie jedynie 151,5 tys. zł do kosztów podatkowych. Pozostała część wg nowych przepisów nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu. 

Zastosowanie limitu 150 000 zł w praktyce: 

  • dla nievatowców - próg będzie wynosił 150 000 zł brutto 
  • dla vatowców użytkujących auto do celów mieszanych (prywatnie i służbowo) - 134 529,15 zł netto 
  • dla vatowców użytkujących auto wyłącznie do celów służbowych (zgodnie z ustawą o VAT) - 150 000 zł netto

Poniżej wyjaśniamy skąd uzyskaliśmy kwotę 134 529,15 zł:
Kwota VAT od powyższej wartości wynosi 30 941,7 zł, a odliczając połowę VAT (50%) tj. 15 470,85 zł nie zapominajmy, że drugą część zaliczymy do kosztów, a co za tym idzie zrównamy nasz limit do 150 000 zł (134 529,15 zł + 15 470,85 zł). Kwota brutto takiego samochodu wynosi 165 470,85 zł. 


Umowy leasingowe zawarte do końca 2018 roku będą rozliczane tak jak do tej pory. Dotyczy to także umów zawartych do 31.12.2018 z odbiorem zaplanowanym na 2019 rok. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie ze strony DGP: 

"(...) Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowanego samochodu). W związku z tym, należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu (podkreśl. red.).

Jednak w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu, działanie takie może być rozpatrywane jako obchodzenie prawa podatkowego (podlegające klauzuli ogólnej)."

KOSZTY EKSPLOATACYJNE
Kolejną zmianą dotyczącą podatników wykorzystujących samochody prywatne i firmowe do celów działalności będzie możliwość zaliczenia tylko części wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów eksploatacyjnych zaliczamy m.in.:  zakup paliwa, naprawy, przeglądy i części samochodowe, opłaty za autostradę i parkingi, płyny, oleje, wyposażenie samochodu i wiele innych.

  1. Samochody osobowe będące własnością podatnika, a niebędące składnikiem majątku przedsiębiorstwa - od zakupów do takich pojazdów będzie nam przysługiwało jedynie 20% zaliczenia do kosztów podatkowych opłat eksploatacyjnych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Są to wszystkie samochody osobowe niebędące środkiem trwałym przedsiębiorstwa, rozliczane na zasadzie tzw. kilometrówki (ewidencja przebiegu pojazdu);
  2. Samochody osobowe inne niż wymienione w punkcie 1 czyli wprowadzone do majątku działalności gospodarczej (będące środkiem trwałym), będące przedmiotem leasingu lub innej umowy najmu wykorzystywane do celów działalności mieszanej (prywatnie i służbowo). Od zakupów eksploatacyjnych do takich samochodów będzie przysługiwało zaliczenie do kosztów 75% danego wydatku.
  3. Samochody osobowe wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej (zgłoszone do US zgodnie z ustawą o VAT) - 100% wartości wydatku.
Opracowała: Aneta Śniatkowska
Źródło i na podstawie: Ustawa z dnia 23 października 2018 r.
o zmienie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw


« Wróć

Masz pytania odnośnie naszej oferty?Wypełnij formularz, oddzwonimy i przedstawimy ofertę.
Zapraszamy do kontaktu
Telefony: 601 700 320, 691 700 315, 61 852 00 77
Sprawdź jak do nas dojechać

Biuro Rachunkowe jest czynne dla Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 przy ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/133 w Poznaniu
Biuro Rachunkowe Bras7.pl Poznań posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów na Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych nr 25159/01